Vi gjør oppmerksom på at idrettslaget er pliktig å registrere seg jf. NIFs lov § 10-2. Unnlatelse kan medføre at idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund.

Idrettsregistreringen gjennomføres fra 3. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer inn til NIF på en nettbasert løsning.

De opplysningene dere registrerer, er helt nødvendige for idretten av flere grunner. Landets største frivillige organisasjon trenger informasjon om hvor mange medlemskap vi har, hvor mange som er aktive og hvem som er nøkkelpersoner og kontakter både i idrettslagene og i gruppene. Opplysningene om medlemskap og aktive medlemmer er også viktige fakta overfor både bevilgende myndigheter og samfunnet for øvrig.

Det er derfor også særdeles viktig at opplysningene er korrekte og i samsvar med de definisjonene som er gitt i veiledningen (denne finner du både på www.idrett.no/idrettsregistreringen og når du har logget inn og skal oppgi antall medlemmer og aktive medlemmer).

Dersom idrettslaget velger nytt styre etter at Idrettsregistreringen er avsluttet 31. januar, er det fortsatt mulig å endre opplysninger som idrettslagets kontaktinformasjon, navn på leder, ansvarlig styremedlem for politiattest etc. Dette kan gjøres hele året.

Her er noen råd for registreringen vi gjerne vil gi allerede før dere begynner:

·         Alle tall som skal registreres skal være pr 31.desember 2010

·         Idrettslaget registrerer først antall medlemmer

·         Idrettslaget registrerer deretter aktive medlemmer i hver gruppe (aktive medlemmer er antall medlemmer som utøver en idrettsaktivitet i henhold til definisjonene). I gruppene er det registrert forskjellige idrettsgrener som definerer den type idrettsaktivitet som drives. Særidrettslag har selvsagt bare én gruppe og må registrere aktive medlemmer i denne gruppen. Det er viktig at det kun er egne medlemmer som telles som aktive medlemmer.

·         Les veiledningen nøye (utfyllende informasjon finner du på www.idrett.no –se «Idrettsregistreringen» og under selve registreringen i den nettbaserte løsningen.

·         Det er laget tre eksempler som man kan klikke seg gjennom for å få en demonstrasjon av registreringen. Gå inn på www.idrett.no og se «Idrettsregistreringen», for å se disse tre eksemplene (særidrettslag, fleridrettslags og bedriftidrettslag). Husk at det bare er en veiledning. 

Hvordan registrere for din klubb?

Nederst i epostene som har gått ut til alle klubbene (registrert epost fra fjorårets registrering), er det beskrevet fremgangsmåte med direktelink til din klubb og passord som skal benyttes.

Hvis du har problem med registreringen, som veiledningene ikke svarer på, kan du kontakte NIFs IT-support på e-post: ir@idrettsforbundet.no eller telefon 03615.

Med vennlig hilsen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

www.idrett.no