Akershus Idrettskrets har for eksempel følgende hovedmål og delmål:

”Hovedmål…

Akershus Idrettskrets har i sin plan for arbeidet frem til 2012 som hovedmål å forbedre idrettslagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet. Dette skal AIK oppnå gjennom å tilføre idrettslagene den kompetanse og bistand de trenger for å utvikle egen organisasjon.

Delmål:
Organisasjon og ledelse:
AIK skal ha sørget for en organisasjons-, ledelses- og kompetanseutvikling i idrettslag og idrettsråd som har gjort ILene i stand til å tilby allsidige og fremtidsrettede aktiviteter.

Anleggsutvikling:
AIK skal ha forbedret anleggssituasjonen i Akershus til et landsgjennomsnitt.

Aktivitetsutvikling:
AIK skal legge til rette for en markert positiv utvikling i flest mulig, og minimum 75 idrettslag, for at disse skal tilby varige og fremtidsrettede aktiviteter, som demper frafallet og får flere med i fysisk aktivitet…”

Til å nå disse målene driver idrettskretsene et særdeles omfattende arbeid, med flere ansatte og hver sin store kurskatalog. Det er idrettskretsene som har myndigheten til å ta opp nye lag i særforbund og godkjenne disse overfor NIF, og de sitter på stor kompetanse om hvordan man bør drive idrettslag, og hvilke former for hjelp som finnes innenfor alle sider av klubbdrift.

Hvilket behov har så du og din klubb? Hvor trenger dere å utvikle dere?

  • Ønsker dere å utvikle en treningskultur?
  • Ønsker dere kunnskap om kosthold og ernæring?
  • Har dere behov for økonomistyring og kunnskap om idrettens økonomiske støtteordninger?
  • Vil dere utdanne trenere, ledere, økonomiansvarlig?
  • Eller har dere andre områder dere vil utvikle klubben videre på?

Ta da kontakt med idrettskretsen som hører til ditt fylke. Legg frem dine ønsker, og du vil kunne få mye direkte hjelp fra idrettskretsen, eller så vil de kunne videreformidle kontakt til andre som kan gi kyndig hjelp.

Norges Idrettsforbund har en egen oversikt over alle idrettskretsene. Her kan man enten klikke på den enkelte krets og få opp kontaktinformasjon fylkesvis, eller man kan klikke på ”Hjemmeside” bak det enkelte fylke, for å komme til dette fylkets idrettskrets sin hjemmeside.

Ta ellers gjerne kontakt med Norges Biljardforbund;

Utvalg for klubbstøtte v/ leder: Bernt Even Nilsen, 99 70 24 52, bernt@biljardforbundet.no