1985

 

1992

1. L.J. Gulbrandsen, Ringerike   1. A. Andresen, Oslo BK
2. L.L. Larsen, Sandaker   2. V. Havre, Sandviken
3. M. Eng, Asker   3. L. Kjørsvik, Byåsen
1986   1993
1. M. Eng, Asker   1. A. Andresen, Christiania
2. L.L. Larsen, Sandaker   2. V. Styve, Christiania
3. L.J. Gulbrandsen, Ringerike   3. V. Havre, Sandviken
 
1987   1994
1. H. Løchen, Torshov   1. L. Kjørsvik, Dora
2. L.J. Gulbrandsen, Ringerike   2. L.J. Gulbrandsen, Ringerike
3. H. Iuell, Asker   3. H. Brandli, Dora
 
1988    1995

Ikke avholdt

  1. L.J. Gulbrandsen, Ringerike
    2. Å.B. Eik, Ålesund
    3. I.J. Helvik, Sandnes
 
1989    1996 
1. L.J. Gulbrandsen, Ringerike   1. L. Kjørsvik, Dora
2. A. Andresen, Sandaker   2. Å.B. Eik, Ålesund
3. T. Seim, Moss   3. T. Seim, Ibsen
 
1990    1997 
1. L.J. Gulbrandsen, Ringerike   1. L. Kjørsvik, Dora
2. A. Andresen, Grorud   2. L.J. Olsen, Torshov
3. L.L. Larsen, Torshov   3. I.J. Helvik, Stavanger
 
1991    1998 
1. V. Havre, Sandviken   1. L. Kjørsvik, Dora
2. V. Styve, Snorre   2. E.L. Fossheim, Bergen
3. I. Henningsen, Snorre   3. I.J. Helvik, Stavanger