Vi syner til utlysing av midlar frå IF Barneidrettsfond på idrett.no
 
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/barneidrettsfondet/Sider/default.aspx
 
med søknadsfrist 30. mai.
 
IF Barneidrettsfond støttar gode prosjekt for å rekruttere og halde på barn og unge i idrettslaga, med støtte opp til kr. 50000,-.
 
Fondet gir støtte til:

  • Aktivitetsutvikling/rekruttering av fleire barn og unge (16-19 å
  • Utstyr
  • Haldingsskapande arbeid (betre miljø etc)
  • Inkludering av fleire barn/ungdom (funksjonshemma, minoritetsbakgrunn)
  • Kompetanse