Turneringsinformasjon l Informasjon


Line Kjørsvik, Stoppball Nidaros BK var direkte kvalifisert men valgte å trekke seg frå turneringa, av personlege årsaker.