Tidligere denne måneden inngikk Telenor og Norges idrettsforbund en avtale om innsamling av brukte mobiltelefoner. For hver mobiltelefon idrettslaget samler inn mottar det kr 35,-.

Effekten av innsamlingen vil være en inntektskilde for idrettslagene og samtidig utgjøre en miljøgevinst for samfunnet.

Telefonene som blir samlet inn vil enten resirkuleres eller restaureres for videresalg i velfungerende bruktmarkeder. Telenor har funnet ut at syv av ti har en eller flere brukte mobiler hjemme. Det betyr potensielt mange mobiler å samle inn og mange penger for idrettslagene som henter dem.

På mandag vil det bli mulighet for idrettslagene til å registrere seg på www.idrett.no.
Kontakt: mobilretur@idrettsforbundet.no

Mvh NIF informasjon