Invitasjon og påmelding

Treningsleiren har begrensa tal plassar og det er førstemann til mølla prinsippet, ut i frå ranking.

Påmeldingsfrist er satt til fredag 27. mai kl. 24.00.