Treningsleiren samlar dei beste utøvarane frå Noreg, Finland og Danmark og det er vår eigen landslagstrenar Jörgen  Sandman som er ansvarleg.

Stad: Biljardfabrikken, Østensjøveien 9, 0661 Oslo, Tlf.: 21 44 73 93
Overnatting: Haraldsheim Vandrerhjem
Deltakarar: Født 1993 eller seinare, gutar og jenter
Pris: Norges Biljardforbund betalar for dei norske deltakarane med unntak av ein eigenandel på 1.500 kroner per deltakar. Dei utanlandske betalar full pris. 

Program

Måndag 27. juni
09.00 - 12.30 Ankomst/Spel
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 17.00 Trening
17.00 - 18.00 Middag
18.00 - 21.00 Innkvartering

Tysdag 28. juni
07.00 - 08.00 Frukost
08.00 - 09.00 Transport
09.00 - 12.30 Trening
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 17.00 Trening
17.00 - 18.00 Middag
18.00 - 21.00 Landskamp D/F/N

Onsdag 29. juni
07.00 - 08.00 Frukost
08.00 - 09.00 Transport
09.00 - 12.30 Trening
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 17.00 Trening
17.00 - 18.00 Middag
18.00 - 21.00 Landskamp D/F/N

Torsdag 30. juni
07.00 - 08.00 Frukost
08.00 - 09.00 Transport
09.00 - 12.30 Trening
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 17.00 Trening
17.00 - 18.00 Middag
18.00 - 21.00 Landskamp D/F/N

Fredag 01. juli
07.00 - 08.00 Frukost
08.00 - 09.00 Transport
09.00 - 12.30 Trening
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 17.00 Trening
17.00 - 18.00 Middag
18.00 - 21.00 Landskamp D/F/N

Laurdag 02. juli
07.00 - 08.00 Frukost
08.00 - 09.00 Transport
09.00 - 12.30 Trening
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 17.00 Heimreise