Sluttpremieringen for juniorligaen 2009 og 2010 er som følger:

  • 1000 kr i reisestøtte for 1-5 pl nasjonalt
  • 1000 kr i reisestøtte for 1 pl regionalt
  • 500 kr i reisestøtte for 2-3 pl regionalt

Reisestøtten utbetales til klubben, som videreformidler til sin(e) vinnere. I tilfelle det er vinnere som har gitt seg med biljard, har klubben anledning til å benytte midlende på reiser for andre unge lovende. Spillere som evt har byttet klubb, må henvende seg til klubben de spilte for.

Premiering for inneværende sesong vil i større grad gi uttelling for stor regional deltagelse. Kort sagt, jo flere med, jo bedre premiering. Mer info kommer.