Desse  klubbane har ikkje registrert seg:

  • Fauske Biljardklubb
  • Hamar Biljardklubb
  • Oslo Biljard 1 Pool og Snooker
  • Vadsø Biljardklubb

Dersom din klubb treng hjelp med å registrere aktivitetstala frå 2010, ring forbundskontoret på tlf.: 21 02 90 00.

Informasjon om Idrettsregistreringa finn du her.