Alle spillere skal løse lisens på første turnering. Lisens er først løst når den er betalt, og lisensskjema er ferdig utfylt, levert og kontrollert av turneringsleder. Turneringsleder har ansvar for å sende inn skjemaene til forbundet.

Lisensskjemaet finner dere her.

Ordinær lisens (NM, Elite, Div 1 og Div 2)

  • Seniorlisens 200 kr
  • Juniorlisens 50 kr

Rekrutteringslisens (Div 3*)

  • Senior 0 kr
  • Junior 0 kr

* Div 3 spillere som deltar i NM må oppgradere til ordinær lisens

Ordningen med lisenskort vil bli gjeninnført i løpet av 2011. Alle vil også få nye lisensnummer.