Opprykk eller nedrykk forutsetter aktiv deltakelse i systemet, og kan kun skje ved minst fire - 4 tellende turneringer på rullerende ranking.

Kriterier for nedrykk

 1. Vurderes ved sesongslutt
 2. Frivillig, må melde ifra før neste sesong starter
 3. Nåværende og tidligere norgesmestre får ikke rykke ned
 4. Nåværende og tidligere vinnere av en Open-turnering får ikke rykke ned
 5. Kan ikke ha vært finalist i sesongen i sin egen divisjon eller høyere
 6. Må være blant de nederste 20% for rankingen i sin divisjon i sin region

Kriterier for opprykk

 1. Finalister i turneringer i divisjoner over sin egen (forutsatt 8 eller flere deltakere) rykker direkte og øyeblikkelig opp én divisjon.
 2. Opprykk kan ellers skje dersom spilleren har nok poeng i tre påfølgende rullerende rankinglister.
 3. Poenggrenser for opprykk (som i 2008):
  • Elite: 3500 poeng
  • Divisjon 1: 2000 poeng
  • Divisjon 2: 1000 poeng

Det er som alltid mulig å levere en begrunnet søknad til Biljardforbundet for endring av divisjonstilhørighet. Søknader avvises eller vurderes som enkeltstående sak, og saker som tas opp til vurdering håndteres som enkeltvedtak.