1. Turneringsleder
Turneringsleder skal gjennomgå turneringsreglementet med spillerne før turneringen starter.
Turneringsleders avgjørelser under turneringer er suveren med hensyn til disiplinære forhold. Avgjørelsen kan ankes til NBs styre.

2. Jury
Turneringsleder utpeker ved behov en jury på tre personer inklusiv seg selv. Juryen kan bare ta opp sportslige protester, og kan ikke foreta endringer i på forhånd definerte regler.

3. Protester
Alle protester skal innleveres skriftlig til turneringsleder, som deretter innkaller til jurymøte. Protesten må foretas før neste støt gjøres, ellers kan den ikke behandles.

4. Diskvalifikasjon
En diskvalifikasjon medfører at alle hans/hennes kamper strykes i gruppespill. I dobbeltcup eller cupspill strykes ingen kamper. Spilleren plasseres i begge tilfelle sist på resultatlisten og gis plassering 999. De andre spillerne beholder sine plasseringer, og flyttes IKKE oppover på resultatlisten ved diskvalifikasjon av en annen spiller. I graverende tilfelle knyttet til usportslighet skal turneringsleder innrapportere forholdet til NBs styre.

5. Rusmidler
Røyking, snusing, nyting av alkohol eller åpenbar beruselse i turneringslokalet er ikke tillatt, og medfører diskvalifikasjon.

6. Doping
Norges Idrettsforbunds dopingbestemmelser gjelder.

7. Avbrytelse av turnering
Spillere som umotivert avbryter en turnering skal diskvalifiseres.

8. Frammøte
Spillere skal møte senest til fastsatt kampstart.
Spillere som møter inntil 5 minutter etter kampstart får første gang en advarsel.
Spillere som møter mellom 5 og 15 minutter etter kampstart skal bøtelegges.
Spillere som møter mer enn 15 minutter etter kampstart skal diskvalifiseres.
Andre gang spilleren kommer for sent skal han/hun bøtelegges.
Tredje gangen spilleren kommer for sent i samme turnering skal han/hun diskvalifiseres.

9. Antrekk
I henhold til dresskode.

10. Force majeure
Det skal alltid tas hensyn til "force majeure".

11. Seeding
I dobbeltcup med inntil 16 spillere skal 2 seedes.
I dobbeltcup med inntil 32 spillere skal 4 seedes.
I dobbeltcup med inntil 64 spillere skal 8 seedes.
I dobbeltcup med inntil 128 spillere skal 16 seedes.

Seedingsgrunnlag er gjeldende NC-lister.

12. Spilleplan
Det skal forefinnes en spilleplan med angivelse av tidspunkter for kampstart.
Angivelse av tider på spilleskjema godkjennes som spilleplan.

13. Beregning av plasseringer
Ingen utregning av plassering i dobbelcup. Spillere som slås ut i samme runde får samme plassering.

14. Turneringsresultater
Etter turneringens slutt plikter turneringsleder/klubb straks å rapportere til NB.