Systemet baserer seg på en rekke ønsker om endring fra det systemet vi har hatt, blant annet ved en forenkling av rankingsystemet, og ved å gi elitespillerne de fortrinnene de bør ha i sin egen rankingliste, slik det tidligere var. Det har også vært ønsket å få til endringer som skal sørge for mer konkurranse, mer å "spille for" i regionene og i divisjonene, og vi håper også systemet skal bidra til å støtte arbeidet i å få god deltakelse i divisjon 3-turneringer og juniorliga.
 
Eliten 2011 vil bestå av de spillerne som i 2010 har hatt elitestatus og som samtidig har deltatt i eliteturneringer i 2010, og en del spillere som gjennom sine sluttplasseringer i divisjon 1 og resultater i NM 2010 har fått plass i eliten. Denne listen vil bli presentert snarlig.
 
Ingen spillere rykker ned fra divisjon 1, og ingen rykker ned fra divisjon 2, men spillere som i 2010 hadde elitestatus og som ikke har benyttet denne til å delta i eliten (eksempelvis tidligere NM-vinnere) rykker ned til divisjon 1.
 
Poolutvalget beklager at det har tatt lengre tid enn ønskelig før vi nå presenterer det nye systemet, men håper klubbene og spillerne vil sette pris på sluttproduktet og støtte aktivt opp om alle de sanksjonerte turneringene som skal finnes sted i 2011 og videre fremover. Vi har dessverre hatt en nedgang i deltakelsen i norgescupen, og vi understreker derfor viktigheten i at alle bidrar til å snu denne trenden.
 
Poolutvalget setter også pris på tilbakemeldinger på arbeidet som nå presenteres, både de innspill som har kommet i forumet, de mail vi har mottatt som innspill til prosessen, og håper også på videre konstruktive innspill i tiden fremover (helst til poolutvalget@biljardforbundet.no).
 
Vi ønsker alle sammen et riktig godt nytt sportslig år, og gleder oss til å treffes i våre mange arenaer!
 
For poolutvalget
Erik Strandhus

Turneringssystemet (Oppdatert 20. februar. Underpunkt Tredjedivisjon)
Siste oppdateringer (Oppdatert 12. januar)
Startavgifter 2011