Disse klubbene har søkt per 15. november kl 10.45:

 • Brygga
 • Groruddalen
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Steinkjer
 • Svithun
 • Trondheim

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2010. Ordningen er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet, og har vart siden 2003. Totalt har over 90 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler.

Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.

Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.

Klubber som er medlem av NB kan søke om støtte til følgende type utstyr:

 • Nye bord
 • Duk
 • Ballsett á 6 baller

Retningslinjer fra Norges Idrettsforbund

 • Utstyret må være innkjøpt etter 1. januar det året det søkes for.
 • Minste tilskudd det kan søkes om er 2000 kr, dvs utstyr til veil. pris 6000 kr.
 • Klubber, lag og foreninger tilsluttet NIF skal stå som søker
 • Utstyr til aktiviteter til barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres

Årets søknadsrunde varer fra 16. september til 15. november.

Se retningslinjer fra NIF
Se brukerveiledning fra NIF

For å søke, gjør du slik : 

 • Gå til nettstedet klubbenonline.no
 • I feltet "Finn ditt idrettslag" skriver du inn klubbnavnet og trykker OK
 • En ny side åpner seg opp og i venstre kolonne klikker du på verktøykassa, Logg på
 • En ny side åpner seg og i venstre kolonne klikker du på "Søk på midler"
 • Brukernavn er "Superbruker" og passord er tilsendt tidligere. For de som ikke har dette tilgjengelig, kan man kontakte forbundskontoret.

For ytterlige informasjon, kontakt biljard(a)biljardforbundet.no  og merk mailen med: "Utstyrsmidler".