7. juni 2010 ble ”Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” fastsatt av Kulturdepartementet. Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner kan nå søke om momskompensasjon. Innrapportering skjer via sportsadmin.no. Frist er nå 10. august 2010. 

Alle lagene skal ha mottat en e-post vedrørende innrappoteringen. En til organisasjonsleddets adresse og en til leders adresse. Hvis dere ikke har mottat en e-post med innlogging etc. til sportsadmin.no kan dere ta kontakt med Idrettens Support på telefon 03615 eller epost: support@idrettsforbundet.no. Idrettens Support har åpent alle hveradger, fra kl 08.00 til 20.00. 

 

Les mer om denne ordningen på disse to stedene:

http://www.idrett.no/t2.aspx?p=9855&x=1&a=265300

http://www.idrett.no/t2.aspx?p=9855&x=1&a=264829 inkluderer forskriftene og forklaring til hvilket tall som skal leveres