Visjon

”Snooker i Norge skal være en idrett med suksessrike aktører. Sammen skal vi utvikles og styrkes.”

Strategi

 • Ivareta snookerutøvernes interesser
 • God informasjonsflyt fra utvalg til medlemmene
 • Arbeide for å opprettholde sportens ”gentlemanskultur”
 • Legge til rette for sportslig fremgang

Snookerutvalget skal arbeide for vekst i sin medlemsmasse gjennom enkeltverving, samarbeidsrelasjoner med klubber og samarbeidspartnere i hele landet. Utvalget, er klar med egen mål og handlingsplan for kommende periode.

Mål og handlingsplan for perioden 2010-2012

Bakgrunn

 • Frem til i dag har snookeren kommet litt i skyggen av pool i Norge. Det har vært noen spe forsøk på internasjonal satsing og noen gode spillere har forsøkt seg utenlands.

 • Kurt Maflin er kvalifisert for Main Tour og representerer og er Norges utvilsomt beste spiller. Utvalget, i samarbeid med styret i NB, må lage en intensjonsavtale med Kurt om trening, økonomisk støtte, trener/manager, ”payback” fra turneringer, gjenytelser til NB, oppvisningsmatcher m.m.
 • Mikael Øgaard er ung og meget lovende junior. På samme måte som med Kurt må det opprettes et nett rundt Mikael og hans satsing. (Mikael bestemmer selv, sammen med foresatte, om han ønsker å satse eller ei)
 • Knut Kvaal Pedersen snookerkontakt i NB, beste veteran snookerspiller i landet (også Norgesmester i 2010) mangeårig entusiast som også kan mye om personlig utvikling av snookerspillere som er et naturlig valg for å jobbe med Mikael og Kurt.
 • Sarpsborg Snooker 4 bord i dag, men med mulighet til mer. Meget positiv og kreativ gjeng. Absolutt noe å jobbe videre med.

Fremtiden

Toppidrett

 • Etablere spiller/e på Main Tour
 • Satse på unge lovende spillere
 • Få dagens nestbeste enda bedre
 • Etablere en landslagstrener og samlinger
 • Konkret mål er å etablere Kurt på Main Tour
 • Topp åtte plassering til Mikael i aldersbestemt turnering
 • Topp åtte plassering i EM/VM av ny spiller

Turnering

 • Fra 2011 organiseres NC’en annerledes. Målet er å tilnærme oss internasjonale systemer osv.
 • Round Robin (gruppespill) deretter enkelcup.
 • Alle turneringer ledes i 2011 av Knut Kvaal Pedersen (eventuelt stedfortreder Bjørn Gulbrandsen)
 • I 2011 skal vi ha 5 turneringer Masters gir 1,5 ganger verdi og NM 2 ganger verdi. I tillegg til vanlig NM introduserer vi ”6 reds” NM som en av de andre 4 turneringene. I forbindelse med avslutning av sesong skal vi ha et lag NM i snooker.
 • Det vil også gjøres forsøk på å avholde NM for junior og veteran.
 • Deltageravgiften ønskes doblet til kr 400,-, det gjenspeiler også kvaliteten til det nye systemet.
 • Turneringene for 2011 vil bli lagt ut på anbud til de steder der det finnes snookerborder. Krav vil blant annet være 100 % alkoholfrie lokaler, rimelig leie, minimum to bord.
 • Sesong 2011 vil evalueres kontinuerlig og endringer i systemet kan bli aktuelt før 2012.
 • Med hjelp av Sarpsborg Snooker ønsker utvalget å invitere de andre Nordiske land til et Nordisk mesterskap i løpet av sesongen 2011.
 • Et EM på Norsk jord ønskes også i perioden, men er ikke 1. prioritet.

Utdanning

Under sesongen 2011 skal 2-3 være ”lærlinger” i turneringsledelse. En av disse vil være Bjørn Gulbrandsen.

Det skal utdannes åtte snookerdommere i perioden, fire i 2011.

Det skal utdannes snookerinstruktører, disse skal bidra med enkel veiledning i spillets gang, litt køføring og regler.

Annlegg

Inntil videre ansees Sarpsborg sine anlegg å være riksanlegg for utvalget. Sarpsborg Snooker (fire bord) vil bli forespurt angående samlinger og turneringer. I tillegg regnes Biljardfabrikken (to bord), Elmers (fire bord), Porsgrunn (fire bord), og Stavanger (tre bord), Dora (to bord) som mulige kandidater for turneringer.

Sarpsborg sin modell om egne anlegg er veldig bra og utvalget ønsker å få til lignende anlegg andre steder i landet.

Informasjon

Et eget forum/nettsted reservert snookerstoff må på plass innen utgangen av 2010. Utvalget ser også at dette skal være offisiell komunikasjons kanal til utøvere, presse, publikum osv.

Streaming er absolutt ønskelig i perioden.

Oppvisningsmatcher på for eksempel kjøpesentre og lignende er absolutt noe som skal komme på plass i perioden.

Finans

Utvalget ønsker også å knytte til seg ”egne” sponsorer/samarbeidspartnere. Disse vil selvfølgelig være tilpasset de sponsorer/samarbeidspartnere NB har pr i dag.

Utvalget skal funger som management for satsingen til Kurt på Main Tour.

Utvalgets medlemmer

 • Knut Kvaal Pedersen Stavanger (leder og styremedlem i NB)
 • Bjørn Guldbrandsen Sarpsborg (nestleder og vara i NB)
 • Kjell Lillestøl Skien (medlem styremedlem i NB Carambole)
 • Edwin Ingebrigtsen Oslo (Oslo Biljard1)

Med vennlig hilsen

Knut Kvaal Pedersen
Utvalgsleder for grenen snooker