Ranking per 04. januar 2011 for 2010 sesongen, korrigert.