Før den offisielle oppstarten av forbundstinget på lørdagen, ble det gjennomført en presentasjon av samarbeidspartnerne til forbundet (blant annet Frisk Forsikring og Særforbundenes Fellesorganisasjon).  Frisk Forsikring arrangerte en workshop som skulle være med på å inkludere tingdelegatene på hvordan oppnå suksess i sin egen respektive klubb. Det ble klekket ut gode ideer og løsninger for hvordan løse utfordringene. Les mer om frisk her

Selve forbundstinget ble åpnet av President Rolf Jensen kl 14.00 der han ønsket alle velkommen til helgas forbundsting.  Under behandling av langtidsplanen ble det igjen workshop der delegatene ble delt inn i satsningsområdene som ble lagt frem.  Man skulle da evaluere forslagene og komme med nye forslag der det var naturlig. Med noen endringer ble den idrettspolitiske langtidsplanen vedtatt. Den vil bli lagt tilgjengelig for alle, raskt etter at protokollen er skrevet under.

Valg

President Rolf Jensen og visepresident Jan Ingvoldstad ble innstilt  til gjenvalg fra valgkomiteen.  Dette ble godt tatt imot fra delegatene og de ble enstemmig gjenvalgt.

Videre ble følgende gjenvalgt:
Katrine Grotle – Sportssjef
Ine Helvik – Finans
Bjørn Mindrebøe, Anlegg
Line Kjørsvik – Spillerrepresentant

De nye i styret ble:
Kjell Lillestøl – Carambole
Knut K. Pedersen – Snooker
Erik Strandhus – Pool

Videre kan man se hvem som ble valgt inn som varamedlemmer her