Spilleform

Det vil bli spilt som tidligere år, dvs. alle spillere på et lag møter samtlige spillere på motstanderlaget. Totalt utgjør dette 9 individuelle kamper per lagkamp; 3 i 8-ball, 3 i 9-ball og 3 i 14.1. Innledningsvis vil 14.1 bli spilt som «pool classic». Fra kvartfinalene og ut spilles tradisjonelle 14.1-kamper.

Hvilket spilleskjema som skal benyttes kommer vi tilbake til når vi ser hvor mange lag som deltar.

Seeding

NB seeder lagene ettersom hvem som deltar på laget. Antall lag som seedes avhenger av antall startende.

Navn på lag

Som i fjor gis det anledning til å gi lagene andre navn enn det som har vært tradisjonelt. Trondheim Tigers, Oslo Predators, Bergen Compadres eller Halden Bungeejumpers er eksempler. Men klubbens navn skal inngå i lagets navn.

Det er ikke tillatt med navn som på noen måte kan være støtende eller på annen måte er i strid med etiske og moralske linjer.

Påmeldingsfrist

Siste påmeldingsfrist til årets lag-NM er tirsdag 18. mai!

Påmelding på nettet på www.biljardforbundet.no (Egen påmeldingside for lagturneringer).

I hver påmelding skal det stå lagets navn, spillernes navn og lisensnummer. (Spillere som har søkt om lisens, men ikke fått tildelt lisensnummer, skriver "ny" selv om de har deltatt før. Søk opp ditt lisensnummer for å være sikker!)

Gratis lag ut fra aktivitetstall, idrettsregistreringen

Klubber med over 300 i aktivitetstall får 2 gratis starter hver. Dette gjelder: Oslo Biljard1, Svithun BK , Oslo BK og Trondheim BK

Klubber med aktivitetstall mellom 100-299 får 1 gratis start hver. Dette gjelder: Bergen BK, Os BK, Stoppball Nidaros BK og Strømmen BK.

Klubben med størst aktivitet i gruppen 13-19 får 1 gratis start. Dette er Trondheim BK.

Gratis lag ut fra flest starter med junior i NC og NM

Klubben med flest juniorstarter i alle NC og NM får 900 kr til dekning av utgifter i forbindelse med Lag NM. Dette er Trondheim BK.

Gratis lag ut fra starter med damer i NC og NM

Klubben med flest damestarter i alle NC og NM får 900 kr til dekning av utgifter i forbindelse med Lag NM. Dette er Steinkjer BK.

Gratis lag/reisestøtte til klubber som vant deltakertoppen i sin region 2009

 

 Region

 Klubb

 Gratis starter 

 Reisestøtte

 Øst

 Oslo BK 

2

 Kr. 4.000,-

 Sør

 Jæren

1

 Kr. 4.000,-

 Vest

 Hyllestad BK

1

 Kr. 0,-

 Midt

 Trondheim BK

1

 Kr. 4.000,-

 Nord

 Arctic BK

1

 Kr. 6.000,-

Reisestøtte utbetales mot bilag etter deltakelse. Frist for innsending av originalbilag, kontaktinformasjon (inkl. epostadresse!) og kontonummer til NB er 15. juni 2010! Fristen er endelig!

 

Vennlig hilsen

Norges Biljardforbund