Tingpapirene for Norges Biljardforbund finner du her:

Tingpapirer 2010

Noen oppdateringer i dokumentet vil gjøres mandag 26.april.
Ny mail vil bli sendt ut når det oppdaterte dokumentet foreligger.

Lørdag den 7.mai vil vi presentere forbundets samarbeidspartnere før selve tinget starter.
I tillegg vil vi ha debatt på søndagen som vil ta for seg følgende temaer:

  • Forenkling av poengsystem?
  • Reisefordelingskasse for eliteturneringer?

Program for selve debatten på søndag vil komme til uken.

Vi ses på Gardermoen!