NB tar til etterretning den kritikk som har kommet til forfbundet om vedvarende problemer og manglende oppdateringer av rankinglister. Dette er en basistjeneste som klubber og spillere skal være sikret i rimelig tid etter avviklede turneringer.

 

Derfor er det nå tatt grep administrtivt for å rette opp rankingen frem til dags dato, samt at det vil bli iverksatt rutiner for at ikke man kommer opp i liknende situasjoner for fremtiden.