Vi anser det allikevel som akseptabelt for de aller fleste påmeldte å benytte alternative reisemåter til og fra Trondheim. Derimot ber vi om at spillere som bruker fly og som eventuelt blir ”askefast” i Trondheim, tidligst mulig tar opp dette med turneringsledelsen i Trondheim, slik at man kanskje får ordnet med alternativ skyss. I verste fall ber vi om at trondheimsmiljøet ivaretar disse spillerne frem til de kan få trygg reise hjem igjen.