Hei!

Fylkeskommunen har en tilskuddsordning for forebyggende arbeid innen fysisk aktivitet der blant annet følgende prosjekter blir prioritert:

Prosjekter/tiltak for grupper som er for lite fysisk aktive og som faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene

Kanskje ditt idrettslag allerede har et tilbud for funksjonshemmede eller ønsker å opprette et slikt tilbud? Da er det muligheter for å få støtte ved å søke på disse midlene. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/$all/45155C4500344617C12576D900502F36

Søknadsfristen er 31. mars!

Dersom ditt idrettslag har behov for informasjon eller kursing når det gjelder idrett for funksjonshemmede og tilrettelegging av aktivitet - ta gjerne kontakt med undertegnede eller idrettskrinsen. Se også her for mer informasjon: http://www.idrett.no/t2.aspx?p=72870

Mvh
Merete Skadal
Fagkonsulent NIF
Tlf 55 59 58 09