Turneringa blir i staden arrangert i Trondheim 25.-26. september.

Følgeleg blir også den planlagte samlinga også flytta til Trondheim.