Tilsvarende kunne utøvere tilhørende divisjon 2 og divisjon 3 ta med seg poeng oppover i systemet ved deltakelse i lavere divisjoner.

I 2010 er ikke dette lenger mulig, da rankinglistene kun vil avspeile de poeng hver enkelt utøver tar i den divisjonen rankinglisten gjelder for.

Som en følge av denne omleggingen vil resultater fra 2009 ikke gjelde som seedingsgrunnlag for ytterligere turneringer i 2010, da alle divisjoner nå har tellende turneringer i det nye systemet.

I første omgang betyr dette at resultatlisten fra NM 8-ball i Oslo 23.-24. januar 2010 gjelder som seedingsgrunnlag for NM 9-ball i Bergen 27.-8. februar 2010.

Vi minner imidlertid om at kun spillere med elitestatus kan seedes i eliteturneringer!

Resultatlisten for NM damer i januar vil tilsvarende være gjeldende som seedingsgrunnlag for NM damer i Bergen, sett i sammenheng med divisjonstilhørighet.

I påvente av at rankinglistene blir oppdatert i forbundets database, så vil denne tråden presentere siste oppdaterte rankingliste for hver enkelt divisjon, og dermed også presentere gjeldende seedingsgrunnlag i divisjonene. Det bes derfor om at ingen andre enn turneringsutvalgets medlemmer bruker denne tråden til å diskutere temaet. Eventuelle kommentarer eller debatt bes komme i egen tråd.

På vegne av turneringsutvalget,
Bernt Nilsen

Elite | Dame | 1. divisjon | 2. divisjon