Idrettsregistreringa er no stengt, men fortvil ikkje!

Kontakt Katrine Grotle (959 89 027) for hjelp med registreringa.

Idrettregistreringa gir grunnlag for tilskot til Norges Biljardforbund og kvar enkelt klubb.

Klubbar som ikkje er registrerte per 31. januar:

  • Arctic Biljardklubb (har sendt melding til Idrettskrins)
  • Hamar Biljardklubb (uten aktivitet i 2009, vil truleg bli nedlagt)
  • Lillehammer Biljardklubb (uten aktivitet i 2009, vil truleg bli nedlagt)
  • Vadsø Biljardklubb
  • Øyro Biljardklubb
  • Jarseng Biljardklubb (nedlagt 15. desember 2009)