Med initiativtager, landslagstrener Jörgen Sandman i spissen, går biljardforbundet inn sammen med Gjerdrum Kulturhus og kommunen i et prosjekt som vil innebære at sporten får et eget biljardsenter i nær tilknytning til Gardermoen. Spillemidler og egeninnsats fra eierne av kulturhuset skal finansiere byggingen av en ny etasje til det eksisterende bygget. Senteret vil inneholde 5 biljardbord hvor et er tilpasset barn.

Her skal forbundet bl.a. gjennomføre landslagssamlinger for de ulike landslagsgruppene, skolere og utvikle klubbinstruktører/trenere, samt gjennomføre lederutviklingsseminarer for klubbledere fra hele landet. Senteret vil på daglig basis også være et åpent tilbud for lokalbefolkningen gjennom opprettelsen av Ask Biljard Club som stedlig aktør. Også skoler og fritidsklubber vil bli gitt muligheten for å ta del i de tilbudene som nå tilrettelegges. Den geografiske plasseringen i forhold til Gardermoen og annen kommunikasjon har i så måte vært en viktig faktor.

President Rolf Jensen i Norges Biljardforbund utelukker ikke at skolen også vil få et internasjonalt tilsnitt i og med at landslagstrener Jörgen Sandman anses som en av verdens aller beste trenere. Det har over tid blitt fremmet mange forespørsler fra hele verden om mulighetene for å benytte seg av trenerkapasiteten. Som motstykke så deltar idag våre gutte- og juniorlandslag årlig i Luxembourg på en internasjonal treningssamling, hvor nettopp Sandman er en av flere instruktører.

Ask Biljardskole er et av flere tiltak Norges Biljardforbund gjennomfører for å styrke rekrutteringen til sporten. I fjor åpnet forbundet sammen med flere samarbeidende klubber i hovedstaden Biljardfabrikken beliggende på Helsfyr. Dette senteret har 8 biljard-, 2 snooker- og 2 carambolebord.

Kontaktpersoner:
Rolf Jensen, President Norges Biljardforbund, mobil: 464 16 152
Jörgen Sandman, Landslagstrener Norges Biljardforbund, mobil: 924 46 195
Katrine Grotle, Sportssjef Norges Biljardforbund, mobil: 959 89 027