Turneringssystem 2010

Carambole

Vi vil komme tilbake med mer informasjon i god tid før første norgescup i mars.

Snooker

Turnerings- og rankingsystemet beholdes i stor grad slik det var i 2009, men med følgende endring:

 

I 2009 var det slik at det var liten forskjell i poeng hvis man gikk fra mellom 13 og 16 deltakere til mellom 17 og 24 deltakere, mens det var stor forskjell i poeng ved å gå opp til 25 eller flere. Dette skal nå jevnes ut, slik at poengstigen er jevn i forhold til økningen i deltakerantall.

Pool

Generelt

 1. Poeng man tjener opp forblir i turneringsdivisjonens egen rankingliste. Det betyr at man ikke kan hente med seg poeng inn til andre divisjoner.
 2. Opprykk og nedrykk endres fra å være dynamisk i løpet av sesongen til at opprykk skjer to ganger i året, nedrykk kun på slutten av året.
  1. Opprykk:

                                               i.     Fra divisjon 2 og 3 til divisjon 1 og 2:

·      Beste spiller innen divisjonen i sin region rykker direkte opp. Altså er det to personer fra hver region i hver divisjon som rykker opp i løpet av året

                                             ii.     Fra divisjon 1 til elite:

·      Det vil være en kvalifiseringsturnering i begynnelsen av januar 2011.

·      Beste spiller i hver region ved sommerpausen kvalifiserer seg til denne, totalt 5 spillere.

·      Beste spiller i hver region etter siste turnering rykker direkte opp til eliten, totalt 5 spillere.

·      Den nest beste spilleren i hver region etter siste turnering får en kvalikplass, totalt 5 spillere.

·      Den tredje beste spilleren i regionen med høyest deltakelse av divisjon 1-spillere i divisjon 1 får en kvalikplass.

·      Hvis en av spillerne som har vunnet plass i kvalifiseringsturneringen rykker direkte opp, så går plassen til neste person på den regionale divisjonslisten.

·      Totalt er det 5 spillere som rykker direkte opp til eliten, og 11 spillere fra divisjon 1 som skal spille kvalifiseringsturnering mot 5 elitespillere i januar 2011.

·      Kvalifiseringsturneringen er en 16-manns dobbelcup.

·      De 4 semifinalistene i kvalifiseringsturneringen rykker opp, resten er divisjon 1-spillere.

  1. Nedrykk:

                                               i.     Divisjon 2: Det er ikke mulig å rykke ned til divisjon 3.

                                             ii.     Divisjon 1: Den dårligste rangerte spilleren i hver region rykker ned til divisjon 2 ved slutten av året.

                                            iii.     Elite: De 5 dårligst rangerte spillerne må spille i kvalifiseringsturneringen i januar mot de 11 kvalifiserte divisjon 1-spillerne.

 1. Etter opprykk eller nedrykk mister man poengene man hadde i sin forrige divisjon. Poeng opptjent ved deltakelse i turneringer tilhørende sin nye divisjon beholdes. Eksempel: divisjon 2-spiller som har deltatt i divisjon 1-turneringer beholder poengene fra divisjon 1-turneringene ved opprykk.
 2. Det vil ikke være mulig å søke om opprykk eller nedrykk, slik det har vært i 2009-sesongen.
 3. Seeding skjer kun innen egen divisjon.
 4. Poengtabellene utjevnes på linje med snooker. Det skal fortsatt være differensiert basert på antall deltakere og hvilken runde man ble slått ut av turneringen.
 5. Sesongens slutt heter Frisk Masters, og det er ingen rankingturneringer på noe nivå før neste sesong starter på nyåret.

Open-serie og elitedivisjonen

 

Det var bred støtte blant medlemsklubbene for å skille ut Open-turneringene inklusive åpne NM som en separat nasjonal serie. Ut fra tilbakemeldingene har vi kommet fram til at følgende oppsett legges til grunn.

 

 1. Nasjonal ranking baseres kun på deltakelse i Open-serien.
 2. Alle som deltar i serien får poeng i serien, poeng opptjent i andre divisjoner teller ikke.
 3. De fem lavest rangerte elitespillerne risikerer nedrykk etter endt sesong, og må delta i kvalifiseringsturnering mot 11 divisjon 1-spillere i kampen om fire eliteplasser.
 4. Kun elitespillere kan seedes.
 5. Det er fortsatt åpent for fri deltakelse.
 6. 8 årlige turneringer i serien inkl. NM og Frisk Masters.
 7. 7 av turneringene teller inn i rankingen.
 8. 2 turneringer avholdes for hver disiplin (8-ball, 9-ball, 10-ball og 14.1).
 9. Vi forsetter med differensiert startavgift basert på deltakers divisjon i NM. Juniorer og uføre betaler 250 hvis de er elitespillere, 150 i øvrige divisjoner. Kvinner betaler 500 hvis de er elitespillere, 150 i øvrige divisjoner. Øvrige spillere betaler 500 hvis de er elitespillere, 300 hvis de tilhører divisjon 1, 250 hvis de tilhører divisjon 2 eller 3.
 10. Samme startavgift avkreves alle deltakere i øvrige turneringer på elitenivå: 250 for uføre og juniorer, 500 for øvrige.
 11. Fastsatt pott for pengepremier for alle turneringer istedenfor dagens premiegaranti.
  Open-turneringer og NM: 10 000 for hver turnering.
  Frisk Masters: 20 000.
  Totalt: kr. 90 000 i løpet av sesongen.
  Det er fortsatt åpning for tilleggspremier fra sponsorer, dersom den lokale arrangøren skaffer dette til veie. Evt. sponsorpremier må avklares med Biljardforbundet i god tid før turneringen, slik at vi unngår konflikt med etiske retningslinjer og andre sponsorer.
 12. Samme type seeding benyttes både i NM og i Frisk Masters, dvs. større fordel for elitespillerne. De 16 beste deltakende elitespillerne seedes forbi første runde i turneringen.
 13. Fra og med 2011 vil landslagstrener ha en egen turneringshelg i begynnelsen av januar for de 16 høyest rangerte elitespillerne:
  1. Tre dager, tre disipliner.
  2. Format og disipliner bestemt av landslagstrener.
  3. Brukes som viktig vurderingsgrunnlag for uttak til EM.

 

Divisjon 1, 2 og 3

 

Klubbene støttet i stor grad opp om fellespunktene for disse divisjonene.

 

Her er det vi har kommet fram til basert på vårt utgangspunkt og tilbakemeldingene vi fikk:

 

 1. Det blir fortsatt 9 årlige turneringer i divisjon 1 og 2 i hver region som arrangerer disse.
 2. 8 av 9 turneringer er tellende i divisjon 1 og 2, i divisjon 3 teller alle turneringer.
 3. Det utføres full utregning av plasseringer i divisjon 3 og juniorliga.
 4. Det gis anledning til å foreta full utregning av plasseringer i divisjon 2 og 1, men det er ikke påkrevd. Utregningen påvirker ikke rankingpoengene.
 5. Kvinner som spiller i disse divisjonene betaler samme startavgifter som juniorer.

 

I tilbakemeldingene om divisjon 1 fra klubbene var det alternativ C som fikk mest tydelig støtte, og det er derfor dette alternativet vi da legger oss på.

Alternativ C:

 1. Divisjon 1 forblir lukket for elitespillere, som i dag.
 2. Startavgiftene reduseres til kr 150 for uføre, kvinner og juniorer, 300 for øvrige spillere.
 3. Det er slutt på pengepremier.
 4. Pallplassering vil gi materielle premier i hver turnering, og premiene vil være av en høyere standard enn i divisjon 2, derav forskjellen i startavgift.

 

Vi forsøkt å ta hensyn til at mange ønsker en lavere startavgift. Vi ser det ikke som formålstjenlig å finansiere lavere startavgift ved å redusere noen av aktørenes inntekter, da dette er viktig for drift av turneringene, klubbene og spillestedene.

 

Endringene er hovedsakelig tenkt som motivasjonsfaktorer for deltakelse i de enkelte divisjoner, og spesielt blant juniorer og kvinner.

 

Vi har sett at den nasjonale rankingen ikke har fungert som noe trekkplaster for økt aktivitet, og at turneringsdeltakelsen i de øvre divisjonene til en viss grad har gått ut over den i de lavere divisjonene.

 

Når det gjelder utregning av plasseringer, så er det gode argumenter både for og mot dette. Årsaken til at vi har valgt å gå for full utregning i divisjon 3 og juniorliga, er at det her er snakk om turneringer som hovedsakelig er rettet mot rekruttering, og hvor antallet deltakere sannsynligvis er lavt nok til at turneringsleder ikke blir nevneverdig belastet med dette ekstraarbeidet. Vi vil likevel jobbe med innføring av IT-systemer som gjør at all slik utregning foretas maskinelt, og når dette er klart, så kan full utregning av alle plasseringer revurderes.

 

Generelt

 

Dette er ganske omfattende endringer i forhold til det systemet som vi har bygget på i årene 2007, 2008 og 2009, og innebærer et steg i retning av det systemet som eksisterte i 2006 og tidligere. Den nasjonale fellesrankingen har ikke hatt den effekten som har vært ønsket, til tross for løpende tilpasninger basert på tilbakemeldinger fra våre medlemmer og spillerne, og vi tror at det vil være bedre både for idrettens bredde og elite med en endring av fokus.

 

Når det gjelder sluttpremiering, så vil vi evaluere hvordan dette har fungert i 2009 før vi kommer med en konklusjon for hvordan dette eventuelt blir i 2010. En eventuell sluttpremiering vil ikke bare være basert på prestasjoner innen turneringene, men vi vil også vurdere andre grunnlag for premiering sammen med våre sponsorer, f.eks. en fokus på noe som har hatt positiv betydning for idretten vår.

Uoffisielle/private turneringer

 

Arrangører som ønsker å avholde uoffisielle turneringer i Norge utenom de terminfestede turneringene må søke Biljardforbundet om sanksjon. Det skal i utgangspunktet ikke være vanskelig å få sanksjon. Hovedhensikten med dette er å unngå to problemer:

 

 1. Kollisjon mellom Biljardforbundets terminfestede turneringer og private turneringer/klubbturneringer.
 2. Kollisjon mellom ulike arrangørers turneringer – Biljardforbundet vil stå for koordinering, slik at det ikke blir konkurrerende arrangementer på samme tidspunkt.

 

Selv om turneringskalenderen i utgangspunktet ser ganske full ut, så vil vi gjøre oppmerksom på at det er gode muligheter til å avholde turneringer som ikke vil bryte med det ovenforstående:

 

 • I pool har divisjon 2 og juniorliga som regel spilling bare på lørdagen, med noen unntak hvor disse arrangeres samme helg. I de tilfeller hvor søndagen er ledig (det går bare divisjon 2 eller juniorliga) vil det være positivt om det avholdes en tilleggsturnering.
 • Det er ikke veldig stort overlapp mellom utøvere av carambole, pool og snooker, så lenge vi ser på regionalt nivå. F.eks. kan turneringer i carambole avholdes på tidspunkt som også brukes til regionale turneringer i pool eller snooker.

 

Men som sagt må altså dette koordineres gjennom Biljardforbundet, slik at vi unngår uheldige problemer.

 

Våre klubbers medlemmer skal ikke bli nødt til å velge mellom å delta i en privat turnering og en av Biljardforbundets turneringer, og de skal heller ikke bli nødt til å velge mellom konkurrerende lokale turneringer. Man skal heller ikke avlyse terminfestede turneringer med den hensikt å arrangere en privat turnering, slik vi vet har skjedd i 2009.

 

Dette betyr ikke at vi legger oss opp i klubbinterne turneringer eller klubbmesterskap, altså turneringer som klubbene holder for sine egne medlemmer.

 

I tillegg minner vi om at klubbene som medlemmer av NIF plikter å følge NIFs lovverk, herunder de idrettsetiske regler som gjelder. Turneringsdeltakere må forholde seg til gjeldende reglement, herunder dopingreglementet og alkoholforbudet under turnering.

 

Vi stiller ingen krav til turneringens format, og heller ikke til formelt antrekk.

 

Vi – utøvere, klubbstyrer og forbundet – har alle ansvar for at idretten vår oppfattes som ren, trygg og trivelig for deltakere på alle nivåer og i alle aldersklasser.

 

Turneringer som bryter med slike regler kan ikke godkjennes, og får heller ikke annonseres på Norges biljardforbunds websider, herunder forumet.

 

Arrangører som vil legge planer for resten av 2010-sesongen eller senere sesonger bes ta kontakt med Biljardforbundet før dato fastsettes og i god tid før invitasjon publiseres.

Til utøverne

 

I tillegg minner vi om at personer som representerer medlemsklubber i Norges biljardforbund, eller som representerer Norge, er bundet av idrettens etiske retningslinjer. Det betyr at vi forventer plettfri oppførsel også på uoffisielle/private turneringer. Dette er viktig for å sikre vår idretts gode rennomé, som er drivende for rekruttering av nye utøvere – det skal være trygt og trivelig å være biljardspiller i Norge.

 

 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

Jan Ingvoldstad

turneringsansvarlig

Norges Biljardforbund