Først vil jeg beklage på vegne av Turneringsutvalget og meg selv at dette har tatt unødig lang tid.

Vi fikk flere gode tilbakemeldinger fra klubbene våre før jul, og vi har dermed hatt en del å tygge på.

Dessverre ble undertegnede syk like før saken skulle behandles, noe som medførte at vi ikke har kunnet presentere noe før jul og nyttår. Jeg kan ikke gjøre annet enn å legge meg flat for kritikken om at vi ikke har kommet med noe informasjon; vi skulle definitivt ha informert om hvor vi lå an i løypa!

Turneringsutvalget har fortsatt sin behandling av systemet, og vi er stort sett ferdige, bortsett fra å få formulert endringene på en oversiktlig og forståelig måte. I store trekk blir det som foreslått da vi ba om tilbakemeldinger i midten av november, med justeringer basert på tilbakemeldingene fra klubbene.

Som første artikkel har vi nå lagt ut informasjon om startavgifter og fordeling av disse i 2010. Observante lesere vil legge merke til at startavgiftene har gått ned for elitespillere, divisjon 1 og kvinner, og at det nå kun vil være eliteturneringer som har pengepremier.

Vi gjør oppmerksom på at seeding til årets første turneringer i hver divisjon gjøres på basis av den offisielle rankingen for desember 2009.

Jan Ingvoldstad

Leder av turneringsutvalget