Utenlands køprodusent ønsker sammen med ny norsk leverandør av biljardutstyr, Kent-Johnny Dokmo, å sponse en norsk biljardspiller. Denne vil få spillekø, brekk kø, hopp kø, købag, ekstrautsyr og gratis service. Spilleren vil dessuten inngå i et internasjonalt team med bla Mika Immonen, Alex Pagulayen m.fl For mer informasjon se Dokmos egen hjemmeside. Dere finner den i oversikten over utstyrsleverandører i hurtigmenyen.