Påmelding | Forum

Oslobiljard1 er stolte av å invitere til Snooker Masters!!

Sted: Elmers, på Carl Berners plass i Oslo
Dato: 4-6. Desember!

Turneringsform: Puljespill eller dobbeltcup, med påfølgende enkeltcup - vurderes ut fra antall påmeldte.

Deltakeravgift: Uføre og juniorer kr 100,-. Alle andre kr. 200,-.

Lisens: Samtlige spillere må betale forbundslisens for 2009/2010 (kr. 50,- for juniorer, og kroner 200,- for øvrige).

Påmeldingsfrist: Torsdag 2. Desember kl. 24.00

Trekning: Denne foretas fredag 3. desember, og legges ut snarest mulig etterpå sammen med et tidsskjema for første match for samtlige spillere.

Kleskode: http://www.biljardforbundet.no/index.asp?id=43697 (dispensasjon kan gis dersom det er søkt forbundet om dette på forhånd)

www.theqroom.no er en webbutikk for biljardspillere, de vil være tilstede med utstyr til hyggelige priser under turneringen!

www.theqroom.no leverer flott premie til årets Master-vinner!

Vel møtt alle sammen!!

Vennlig hilsen
Oslobiljard1