Vi har ikke glemt av snooker og carambole, men i disse disiplinene er det foreløpig ikke grunnlag for å dele opp systemet i divisjoner, og vi tror at dagens system for snooker fortsatt vil holde mål for 2010. I snooker har vi registrert økende interesse for turneringshold på mer enn ett sted i landet, og håper derfor at flere klubber vil søke om å avholde turneringer i 2010. Carambole foreslås håndtert i henhold til de erfaringer som er gjort med turneringstest på Grenland (BPS Carambole Club), med oppstart av egen serie våren 2010 i østlandsområdet. I de lenkede dokumentene er en framstilling av de endringer vi vurderer i pool-biljard. I noen av punktene kan det være alternative løsninger, og vi ønsker derfor spesielt tilbakemelding på hvordan medlemsklubbene våre ser på dette. Denne meldingen går også ut per epost til klubbene. Turneringsutvalget vil legge fram et endelig forslag basert på klubbenes tilbakemeldinger til det ovenstående på styremøte den 11. desember. Det er derfor viktig at vi får tilbakemeldinger skriftlig til turneringsutvalget@biljardforbundet.no innen tirsdag 8. desember, slik at vi får tid til å studere tilbakemeldingene før styremøtet. Vi beklager den korte fristen, det har vært en lang vei for oss å få klart dette dokumentet slik at dere kan ta stilling til det. Vi vet at systemendringer er noe som engasjerer mange, og vi tror derfor at dere i klubbledelsen allerede har gjort dere mange gode tanker om hvordan dette bør være, slik at dere har godt grunnlag for rask tilbakemelding. Vennlig hilsen Jan Ingvoldstad turneringsansvarlig Norges Biljardforbund