Klubber som skal delta ha

  • Internett (Høykapasitets bredbånd)

  • Webkamera (Høyeste oppløsning, montert etter anvisning fra NB)

  • Skype

Klubber som skal være med bør ha

  • Storskjerm, projektor eller annen visningsmulighet

  • Minst to divisjon1-/elitespillere på laget

Serien vil gjennomføres med både hjemme- og bortekamper. Lagene skal bestå av fire spillere og spillet vil være Equal Offense.

I utvelgelsen av deltagerklubber vil god geografisk spredning bli vektlagt!

Eliteserien i 2010 vil være en pilot, og forløper for samme turneringsform i alle divisjoner.

Påmelding til jorgen@biljardforbundet snarest, og senest 1. desember.