Biljardforbundet har sammen med 13 andre særforbund i Flerforbundsavtalen (FFA) inngått en langsiktet avtale med Sportslotteriet.

Sportslotteriets grunnidé er å tilby klubbene i disse 14 særforbundene inntektsbringende tiltak med minimal arbeidsinnsats.

Fotball-lotteriet, som er arrangert av Norges Fotballforbund siden 1994, har vært en stor suksess for mange fotballklubber rundt i landet.

Sportslotteriet er bygget på samme konsept og har gode betingelser på lik linje med Fotball-lotteriet.

Mange klubber innenfor FFA har idag egne lotterier arrangert av samme firma som tilbys av Sportslotteriet. Disse klubbene vil med fordel kunne bytte over til FFA sitt Sportslotteri, med bedre betingelser og større gevinster!

Flere og flere klubber ser store inntekter i salg av skrapelodd og julekalendere. Sportslotteriet gir klubben din den gode muligheten til å få inn disse inntektene til klubben.

Vi anbefaler at dere går nøye gjennom brosjyren og ser på de mulighetene Sportslotteriet tilby deg og din klubb.

Eventuelle spørsmål – ta ikke kontakt med forbundet, men direkte til Sportslotteriet – Telefon 69 27 58 72/ Mail: post@sportslotteriet.no / Web: www.sportslotteriet.no

Sportslotteriet

Et komplett tilbud med full organisering – ingen risiko for klubben