Informasjon | WPBAForumTidsskjema | Livestream

Vi ligg seks timar føre. Klokkeslett oppgitt i lokal tid.

Torsdag 17. september
Kl. 18.00 - Line vs Janet Atwell, 9-3 - ferdig
Kl. 22.00 - Line vs Melissa Little, 5-9 - ferdig (vinnarsida)

Fredag 18. september
Kl. 18.00 - Line vs Stacie Bourbeau, 9-2 - ferdig (taparsida)
Kl. 22.00 - Line vs Tracie Hines, 5-9 - ferdig (25-32. plass)