Klubbadresse:
BPS Carambole Club 
Einar W. Strand
Postboks 73
3701 SKIEN

E-post: post@bpscarambole.no

Hjemmeside: www.bpscarambole.no

Leder:
Kjell Lillestøl
Torggata 39
3936 PORSGRUNN
Tlf.: 911 05 886
Fax: 94 76 20 10
E-post: kjell@lillestol.no

Kontaktperson (forbundet/andre klubber):
Se leder

Kontaktperson (nye medlemmer):
Se leder

Spillested 1:
Skiens Klubselskab
Øvre Skotlands veg 8A
4 carambole bord
(1 fullmatch, 3 stk ¾ match)

Spillested 2:
Humanitas Porsgrunn
Olavs gate 1
3 carambole bord (¾ match)

Spillested 3:
Ringen Brevik
Strømttangvegen 24
2 carambole bord (¾ match)

Annet:
BPS Carambole Club ble stiftet i mars 2009.
BPS er forkortelse for Brevik, Porsgrunn og Skien
Fri carambole har vært spilt i mange år i de tre klubbene i Grenland.
BPS Carambole Club tar spesielt mål av seg til å utvikle 3-vants carambole.