Tipp kven som blir Noregs beste gute- og juniorspelar i 9-ball.

Send svaret ditt med plassering og navn til emgutta2009@live.no.

Dersom det er fleire som får to rette, trekk vi ut ein som får dekt startavgifta til Masters 2009.

Dersom det ikkje er nokon som tippar rett, vil ein trekke ein heldig vinnar frå alle som har delteke.

Frist for innsending: torsdag 06. august 2009 kl. 10.30.