Tid

Fredag 19., lørdag 20. og søndag 21. juni 2009

Spillested

Turneringen arrangeres av Oslo BK. Det vil bli spilt på 2 salonger; Mølleparken biljardsenter, Mølleparken 2, og Buddha Biljard, Storgata 25, Oslo.

Innledende spill i åpen klasse spilles delvis på Mølleparken, delvis på Buddha. Avsluttende enkelcup spilles på Mølleparken.

Spillested for NM kvinner annonseres etter trekning, og vil tilpasses etter antall og deltakelse i åpen klasse.

Deltakelse

NM er åpent for alle forbundslisensierte spillere i alle fire divisjoner (elite, div 1, div 2 og div 3).
NM kvinner er åpent for alle forbundslisensierte kvinner i alle fire divisjoner .

Kleskode

Se gjeldende dresskode samt listen over godkjente klubbantrekk.

Spilleform og Distanse

I åpen klasse spilles det dobbelcup 32-8, 64-16 eller 128-32 avhengig av antall påmeldte.

I NM kvinner spilles det puljespill etterfulgt av enkelcup (eller bare finale) hvis det er 8 eller færre deltakere, avhengig av antall. Ved 9 eller flere spilles det dobbelcup 16-4.

Det spilles distanse 7, annethvert brekk.

Vi minner om at 10-ball har regler som skiller seg noe fra 9-ball, se her for mer informasjon.

Påmeldingsfrist og trekning

Frist: Onsdag 17. juni kl. 18.00

Trekningen legges ut i løpet av onsdags kveld.

Seeding

Seeding for begge NM foretas etter sist oppdaterte ranking som er offentliggjort på biljardforbundet.no idet trekning foretas. NM kvinner seedes etter kvinnerankingen, åpent NM seedes etter rullerende ranking.

Til dobbelcup skal det seedes som følger:
Inntil 16 påmeldte: 2
17-32 påmeldte: 4
33-64 påmeldte: 8
65 eller flere påmeldte: 16

Så fremt det lar seg gjennomføre vil mesterskapene avvikles lørdag og søndag, men ved behov vil også matcher avvikles fredag. Vi vil da anstrenge oss for å avvikle matcher mest med lokale spillere, men alle spillere må påregne å spille matcher fra og med fredag kl. 18.00. Tidsskjema annonseres på forumet, og enhver spiller er selv ansvarlig for å stille til match innenfor de annonserte tidsfristene.

Vi henviser for øvrig til turneringsreglementet gjeldende for alle turneringer som eies av Norges biljardforbund.

Turneringsleder

Egil Arne Sørensen - 46 93 66 38

Vi ønsker alle deltakere lykke til!