Innledning

Turneringsleder på stedet styrer bordnummer og tidspunkt for kampstart. Kamper vil bli satt i gang tidligere dersom dette er mulig, noe som kan forrykke tidsskjemaet etter første spillerunde.

Se også spilleplansje med oversikt over turneringsoppsettet, samt fullstendig startliste (alfabetisk med puljenr, spillested og oppmøtetidspunkt).

Vi minner også om at de som står med fet skrift i startlisten ikke har oppgitt fødselsdata og snarest må registrere sine lisensdata på web!

Det er lagt opp til mye spilling. Det er derfor essensielt at kampresultater leveres inn på papir til turneringsleder straks en kamp er ferdigspilt. Pass på at fullstendig navn og klubb står påført i tillegg til kampresultatet! Og vær snill og ikke spill på bordene utenom kamp, spør alltid turneringsleder.

Lykke til!


Deltakere og seedede lag

Det var 38 påmeldte lag ved påmeldingsfristens utløp, mandag kl 24:00. Etter påmeldingsfristen og før trekning har sammensetningen på ett av lagene - Oslo Team Snømenn - blitt endret pga. sykdom.

Følgende lag er seedet rett inn i mellomspillet på søndag:

 1. Trondheim 1
 2. Oslo 1
 3. BEX
 4. Trondheim 2
 5. Trondheim 3
 6. Hyllestad Kebabkings
 7. Gjøvik 1
 8. Bærum 1

Seedingen er som tidligere gjort på basis av resultater oppnådd i forutgående Lag-NM. Der hvor det er plasseringslikhet i fjorårets resultater er seeding foretatt ved trekning. En klubbs lag er rangert seg imellom i henhold til vedtak for NM Lag 2008. Nye klubber/lag har ingen seeding.

Tilfeldig trekning av startposisjoner i puljene i innledende spill samt fordeling i puljene er foretatt maskinelt under oppsyn av Jan Ingvoldstad, leder av turneringsutvalget. Én pulje er flyttet til Strømmen av hensyn til turneringshold, siden turneringsleder Bernt Nilsen spiller på et lag i denne puljen.


Innledende runder lørdag 30. mai

Innledende runder går på tre spillesteder: Buddha Biljard, Mølleparken og Strømmen.

Det spilles følgende distanser:

 • 8-ball: 4
 • 9-ball: 6
 • 14.1 "pool classic": 50 eller maks 3 innings (se forklaring)

Formatet er puljespill, 30 lag fordelt på seks 4-mannspuljer og to 3-mannspuljer (totalt åtte puljer). De to beste lagene i puljen går videre til mellomspill på søndag, og vinnerne trekkes tilfeldig inn mot de seedede lagene. Puljetoerne får ikke havne i samme pulje i mellomspillet som sine respektive puljevinnere.

Alle spiller mot alle og alle kamper må spilles selv om et lag har vunnet 5 kamper. Scoren teller ved utregning av plasseringer i puljen. Det betyr at lagkampen alltid består av 9 enkeltkamper. For å vinne kampen må altså et lag vinne 5 kamper. Maksimum score i en vunnet kamp er 9-0. Minimumsscoren i en tapt kamp er 0-9.


Mellomspill søndag 31. mai

Mellomspillet går på to spillesteder: Buddha Biljard og Mølleparken

Det spilles følgende distanser:

 • 8-ball: 4
 • 9-ball: 6
 • 14.1 "pool classic": 75 eller maks 5 innings

Formatet er puljespill, 24 lag fordelt på åtte 3-mannspuljer. Det beste laget i puljen går videre til sluttspill (enkelcup/kvartfinaler) på mandag.

De åtte seedede lagene fra NM i 2008 starter i hver sin pulje, fordelt slik de ville vært i et rent cup-skjema.

Trekning for mellomspillet med oppmøtetider.

Alle spiller mot alle og alle kamper må spilles selv om et lag har vunnet 5 kamper. Scoren teller ved utregning av plasseringer i puljen. Det betyr at lagkampen alltid består av 9 enkeltkamper. For å vinne kampen må altså et lag vinne 5 kamper. Maksimum score i en vunnet kamp er 9-0. Minimumsscoren i en tapt kamp er 0-9.

Første kamp i puljen går som normalt. Andre kamp i puljen går mellom det tapende laget fra første kamp og det tredje laget i puljen, slik at spenningen om hvem som går videre til enkelcupen bevares. Ingen ting skal være avgjort før tredje kamp i puljen er spilt.


Sluttspill mandag 1. juni, Mølleparken

Det spilles følgende distanser:

 • 8-ball: 7
 • 9-ball: 9
 • 14.1: 125

Kvartfinaler (beste fra hver pulje i mellomspillet) starter kl 10:00 (kvartfinale 1 og 2) og kl 12:00 (kvartfinale 3 og 4), semifinalene starter kl 14:00 og finalen kl 16:00 (antas ferdig ca. kl 18:00).

Hver lagkamp består av tre kamper. Hver spiller møter bare én av spillerne på motsatt lag én gang.

Kampoppsett kvartfinaler

Kvartfinale 1 Trondheim 1 Bærum 1
Kvartfinale 2 Christiania Oslo Team Snømenn
Kvartfinale 3 Oslo Fløte Hyllestad Kebabkings
Kvartfinale 4 Gjøvik Stoppball Nidaros