Vinnar av gratis start til Masters 2009 er:

Martin Rottem Dahle.jpg
Martin Rottem Dahle.