I forbindelse med at NORDIC CHALLENGE 2009 (NC) skal arrangeres på Strømmen, så inviterer Strømmen Biljardklubb til STRØMMEN INVITATIONAL!

Å delta i NC vil medføre mye venting for våre lands deltakere og ledsagere, og vi arrangerer derfor en turnering ved siden av som tilpasses Nordic Challenge, slik at alle skal kunne få enda mer glede ut av dette flotte nordiske samarbeidet!

I Nordic Challenge kommer de beste spillerne fra Norge, Sverige, Danmark og Finland til å delta, og vi har forhåpninger om at alle eller de fleste av disse kommer til å delta i Strømmen Invitational – her har derfor alle spillere i Norge en fabelaktig mulighet til å møte spillere av topp internasjonal klasse!

STRØMMEN INVITATIONAL er en turnering for 64 deltakere, hvor det holdes av ca 24-30 plasser til deltakere og ledsagere for NC. Resterende plasser tildeles de som melder sin interesse på ventelisten som legges ut på Norges Biljardforbunds forum i en egen tråd.

Påmeldingsfristen for de nordiske deltakerne er satt til 25. april, og det vil etter denne datoen annonseres hvor mange plasser til Strømmen Invitational som tildeles spillerne på ventelisten. Dersom noen trekker seg fra vår turnering vil plassen fylles opp med neste spiller på ventelisten, slik at vi alltid håper å ha 64 deltakere.

Spillere som deltar i NC vil alltid få sine matcher i NC prioritert, dersom spillerne skal spille samtidig begge steder – dette vil derfor kunne påvirke tidsskjema i Strømmen Invitational.

STRØMMEN INVITATIONAL er et supplement til Nordic Challenge, og arrangementsmessige behov for NC (samt hjemreise for våre utenlandske deltakere på søndag etter kl. 17.00) vil derfor alltid ha forrang foran Strømmen Invitational med hensyn til hvordan turneringene arrangeres. Arrangør forbeholder seg derfor retten til å foreta nødvendige justeringer av arrangementsform ved behov.

Trekning og tidsskjema for Strømmen Invitational annonseres senest torsdag 7. mai, men åpner altså for å fylle opp ledige plasser i 64-skjema helt frem til kampstart.

Øvrige rammer for Strømmen Invitational finnes i egen invitasjon (engelsk tekst).

Med vennlig hilsen

Bernt Even Nilsen, 99 70 24 52
for Strømmen Biljardklubb