Tipp plasseringen til beste norske dame- og herrespiller i 9-ball, EM 2009.

d171.jpg

1. Tipp navnet på beste norske herrespiller. Skriv navn og plassering.
2. Tipp navnet på beste norske damespiller. Skriv navn og plassering.

Frist for innsending er onsdag 22. april kl. 10.00.

Dersom samme deltager vinner begge konkurransene, får man en plass i Masters 2009 pluss en valgfri start i NM/NC.

Dersom flere har tippet riktig i henholdsvis konkurranse 1 eller 2, foretar vi trekning.

Annonsering av vinnere kommer rett etter 9-ball finalen.

Send dine tips til: empool2009@hotmail.com. E-posten skal signeres med fullt navn og lisensnummer. Kun en e-post fra hver lisensiert spiller.

Lykke til!