STED:
Elmers, Hammerfestgata 2 (inng. fra Trondheimsveien)

TID:
4.-5. april 2009

KLESKODE:
Se gjeldende dresskode samt listen over godkjente klubbantrekk. Noen klubber har fått midlertidig dispensasjon til å stille med pent antrekk.

DOPING OG RUSMIDLER
Se gjeldende turneringsreglement.

FORMAT OG DISTANSE:
Turneringen spilles som dobbelcup med avsluttende enkelcup fra og med kvartfinalen, 32-8.

Dobbelcup - distanse 2 (best av 3)
Kvartfinalen - bestemmes i forhold til tidsforløpet
Semifinale - distanse 3 (best av 5)
Finale - distanse 3 (best av 5)

STARTAVGIFTER OG LISENS
Alle som er påmeldt må ha løst spillelisens for 2009 før start, i tillegg til startavgiften. Ungdom født i 1991 eller senere betaler kr. 50,-, alle andre kr. 200,-.
Startavgifter:
Ungdom og uføre: 100,-
Alle andre: 200,-

SEEDING:
Seeding er foretatt etter sist oppdaterte ranking som er offentliggjort på biljardforbundet.no.

TREKNING OG TIDSPLAN
Her finner du fullstendig trekningsliste med tidsplan.

Vi minner om at det er svært viktig at alle møter i god tid før egen kamp, senest en halv time før oppsatt kampstart, og planlegger alle matpauser m.v. slik at det ikke forsinker kampene.

For sent oppmøte i forhold til oppsatt kampstart sanksjoneres på følgende måter:
1-5 min. for sent: advarsel
5-14 min. for sent: tap av 1 - ett frame
15 min. eller mer for sent: tap av kamp
Andre gang for sent: ett nivå strengere sanksjon enn ved forrige regelbrudd
Tredje gang: diskvalifisering og 999. plass
Advarsler gis muntlig av turneringsleder.

SANKSJONER
Vi viser til turneringsreglementets oversikt over mulige sanksjoner, bl.a. i forbindelse med for sent eller manglende oppmøte til kamp.

TURNERINGSLEDER:
Jan Terje Øyen (92 26 70 75)

VI ØNSKER ALLE DELTAKERE LYKKE TIL!!!

Oslo Biljard 1 Pool & Snooker
Norges Biljardforbund