I 2009 blir sluttpremieringen som følger, basert på eksisterende og forventet aktivitet innen grenene som forvaltes av Norges biljardforbund.

Premieringen baseres på endelige rankinglister på slutten av 2009-sesongen.


Sluttpremiering carambole

  • Kr. 2000,- til høyest rankede spiller i Norge.
  • Gavepremie til høyest rankede juniorspiller i hver region.

Sluttpremiering pool

Elite

Reise og opphold i forbindelse med sanksjonerte internasjonale turneringer i 2010 dekkes på følgende måte:

  • Inntil kr. 10.000 for vinneren sammenlagt av eliteserien i 2009
  • Inntil kr. 5.000 for den spilleren med høyest snittpoeng over minst seks tellende turneringer i 2009*

*Hvis den med høyest snitt også er den som vinner sammenlagt, så blir stønaden tildelt den med nest høyest snitt.

Kvinneligaen

Sammenlagtvinner av kvinneligaen mottar kr. 2000.

Juniorligaen

Vi har bestemt at det skal være premier av tilsvarende verdi som for 2008-sesongen, men grunnet leveringsproblemene med 2008-premiene har vi ikke ennå bestemt hvilken form premiene skal få. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Divisjon 1, 2 og 3

Vi undersøker muligheten for å få til en gavekortordning som kan øke verdien av premiene i disse divisjonene, og vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Premiering går til følgende to kategorier, i hver region:

  • Sammenlagtvinner
  • Beste prestasjon*

*"Beste prestasjon" regnes ut fra hvilken divisjon spilleren tilhørte i sin første turnering i 2009-sesongen. Eksempelvis vil premien kunne gå til en spiller som i januar var divisjon 2-spiller, men som ved slutten av sesongen har havnet på 3. plass i divisjon 1.


Sluttpremiering snooker

  • Kr. 2000,- til høyest rankede spiller i Norge.
  • Gavepremie til høyest rankede juniorspiller i hver region.