Dette er en vennlig påminnelse om idrettsregistreringen i 2009. For at registreringen skal være komplett må det rapporteres både medlemmer og aktive medlemmer. I biljardsammeneng er det som oftes de samme, da vi har få passive medlemmer i våre klubber.

Idrettsregistreringen gjennomføres fra onsdag 21. januar til kl 08.00 til onsdag 25. februar  kl 20.00. NIF bruker en nettbasert løsning. Pinkode og info skal være sendt alle klubber direkte fra NIF.

De opplysningene dere registrerer er helt nødvendige for både NIF, forbundet og klubbene. Vi må vite hvor mange medlemskap vi er, hvor mange aktive vi har og hvem som er nøkkelpersoner og kontakter klubbene. Opplysningene om medlemskap og aktive medlemmer er også viktige fakta overfor både bevilgende myndigheter og samfunnet for øvrig.

Alle idrettslag har plikt til å registrere seg jf. NIFs lov § 10-2 og unnlatelse kan medføre at idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund.