Det var mulig å søke i perioden 29. sept - 1. des 2008 

Søknadsberettigede utstyrselementer var (bestemt av NIF):

  1. Nye bord (veiledende pris minimum 6000 kr)
  2. Ny duk (veiledende pris minimum 6000 kr)
  3. Nye ballsett (veiledende pris minimum 6000 kr, dvs flere sett)

Det var ikke mulig å søke om støtte til brukt utstyr, eller andre elementer enn oppgitt over. Det var mulig å få støtte tilsvarende 1/3 av veiledende pris. Maksimal tildelingssum per klubb var 100 000 kr.  

Seks klubber søkte om til sammen 133 296 kr. Vi har fått 133 296 kr til fordeling, dvs alle får alt de søkte om.

De heldige klubber har da til 15. mars å frembringe kopi av faktura/kvittering for omsøkt utstyr. Innkjøpsperiode 01.01.2008-14.03.2009. Utbetaling skjer straks bilag er godkjent av forbundet.

Fristen er absolutt!! Der det ikke er mottatt gyldige bilag innen frist tapes tilskuddet!

Tilskudd er gitt som følger

 Utstyrsmidler 2008

Ant.

Veil pris

Tilskudd

Arendal BK

 

 

biljardduk

3

6.990

2.306

Sarpsborg BK

 

 

ballpakke (seks sett med baller)

1

13.200

4.356

Biljardbord

2

120.000

39.600

biljardduk

12

10.800

3.302

Steinkjer BK

 

 

ballpakke (seks sett med baller)

6

8.970

2.960

Stoppball Nidaros BK

 

 

Biljardbord

1

46.116

15.218

Svithun BK

 

 

ballpakke (seks sett med baller)

1

8.970

2.960

Biljardbord

1

30.500

10.065

biljardduk

30

15.900

5.247

Trondheim BK

 

 

Biljardbord

4

131.600

43.428

biljardduk

22

11.680

3.854

Spørsmål? Kontakt forbundskontoret v/Tine