Først vil vi nevne at før 2009 er omme, så vil vi som vanlig vurdere hvor bra eller dårlig systemene og avgjørelsene har fungert i 2009.

1. Fordeling av disipliner på eliteturneringene

På Masters i november 2008 ble det på orienteringsmøtet sagt at vi i 2009 ønsket å få til to turneringer av hver disiplin, bl.a. fordi det er økende interesse for 10-ball.

For tildelingen av turneringer i 2009 har det vært viktig med en viss geografisk spredning, med det resultat dere ser av hvem som har fått tildelt turneringer. Tildelingen har selvsagt skjedd med blikk på hva klubbene har søkt om. Det er klubbene som utgjør NB, og deres ønsker er viktige.

I utgangspunktet sitter vi med følgende turneringer som er helt låst:

  • 4 stk. NM
  • Masters, som må gå i 9-ball i 2009 ihht. statuttene for Masters.

Vi har nå gått i oss selv igjen og diskutert saken på nytt for å se om vi kan gjøre endringer, og i så tilfelle på hvilken måte. Vi har også snakket med alle søkerklubbene for de tre turneringene som ikke er låst.

Vi klarer dessverre fortsatt ikke å få til det vi snakket om på Masters i 2008, men vi har blitt enige med Bergen om å endre disiplin fra 8-ball til 10-ball. Dette blir den eneste endringen på den publiserte listen for eliteturneringer.

Dette er altså konklusjonen etter Turneringsutvalgets revurdering av tilordningen.

2. Antall tellende turneringer, startavgift og deltakelse

Antall tellende turneringer i pool er 8 fra og med etter første eliteturnering, altså NM i 8-ball på Strømmen, siden alle divisjoner da har hatt sin første turnering.

Noen spillere har uttalt misnøye med at det i 2009 er 8 tellende turneringer istedenfor 7 i 2008, når det bare er 8 eliteturneringer.

Vi forstår at det går an å være syk på en turnering i ny og ne. Alle vil også kunne ha en dårlig dag, eller bli forstyrret av andre forhold utenfor ens direkte kontroll.

Årsaken til at vi har 8 tellende turneringer i 2009 er basert på de erfaringer vi gjorde i de to foregående sesongene (2007 og 2008). I 2007 hadde vi 7 tellende turneringer og like mange eliteturneringer. I 2008 var det også meningen at det bare skulle være 7 turneringer, men på grunn av økende interesse for 10-ball og påtrykk fra flere elitespillere om en ekstra turnering i sesongen, så ble det innført en åttende turnering mens sesongen var i gang.

Denne turneringen ble en ekstraturnering, siden vi ikke syntes vi kunne tvinge noen til å delta i en turnering vi innførte underveis i løpet. Dermed ble ikke alle eliteturneringer tellende, slik de normalt ville vært.

Vi så ved slutten av 2008 at dette hadde slått dårlig ut for kvaliteten i et par andre turneringer. Deltakelsen ble heller ikke merkbart bedre av at det var mulig å velge bort en turnering.

Overfor våre medlemmer (klubbene!) er det også viktig at alle arrangører av eliteturneringer stiller på likest mulig fot i forhold til forventet deltakelse fra elitespillerne.

Når det gjelder deltakelse i Open-turneringene, som også burde komme klart fram av de endrede startavgiftene, er det vi sikter etter først og fremst en høyest mulig kvalitet og ikke kvantitet. NB garanterer nå også for en premiesum som kompenserer for eventuelt tapte premieinntekter i turneringen ved for lav deltakelse.

I tillegg vil vi bemerke at turneringssystemet og rankingsystemet er frittstående; det er f.eks. ikke slik at spesifikke resultater eller rankingposisjoner medfører noen automatikk i landslagsplass (verken innpass eller avslag), andre forhold som f.eks. motivasjon, treningsvilje, osv. spiller også inn, noe landslagstrener Jörgen Sandman orienterte om på tidligere nevnte Masters-turnering.

Jan Ingvoldstad
leder av Turneringsutvalget