Rapportskjema (XLS-regneark, versjon fra 4. desember 2009.)

Kort sjekkliste

 • Turneringsdivisjon - Før inn turneringens divisjon (bruk kategoriene som er forklart rett ved siden av).
 • Lisensnummer - Før inn lisensnummeret (du kan finne igjen spillere her), regnearket vil forsøke å slå opp i sin lokale kopi over spillere som har spilt i 2006 og senere. Hvis det bare blir #REF!-feil, så skyldes det at spilleren ikke legger inne. Det kan også forekomme andre feil i den automatisk utfylte spillerinformasjonen. Skriv i så tilfelle inn navn, klubb, divisjonstilhørighet, kategori og evt. lisens/startavgift manuelt!
 • Sjekk alder - Mange spillere har unnlatt å rapportere inn alderen sin. Vær spesielt oppmerksom på ungdom/juniorer, som skal ha rabatt kun hvis spilleren er født i 1991 eller senere!
 • Sjekk evt. studiebevis - I turneringer i divisjon 2 og 3 får studenter og kvinner rabatt dersom de ikke er ungdom/junior. Kontroller at studiebevis er gyldig for inneværende studiesemester (det pleier å være et merke som sier at semesteravgift er betalt) og sett riktig kategori for det (S). NB kommer ikke til å føre oversikt over hvem som er studenter, og det er studentenes eget ansvar å ha med seg gyldig studiebevis for HVER turnering.
 • Sjekk gyldig fravær - Hvis en spiller ikke dukker opp til start, og ikke har meldt gyldig fravær, noter dette i kommentarfeltet til høyre. Noter også gjerne om fraværet er gyldig.
 • Sjekk tallene - Arrangørklubben v/turneringsleder har ansvaret for at skjemaet er utfylt korrekt, og at korrekte beløp utbetales i premier og til NB. Hvis en spiller ikke har betalt, så skal vedkommende ikke føres i skjemaet som betalende spiller. Normalt vil skjemaet tolke det som at spilleren har betalt når det står noe (hva som helst!) i kolonnen "Betalt?", men turneringsleder må likevel selv påse at alt er rett.
 • Lever øyeblikkelig via epost til resultater@biljardforbundet.no!
 • Husk at andelen til arrangør skal dekke alle arrangørens utgifter i forbindelse med turneringen, også eventuell bordleie. Andelen som utfylles automatisk er en maksandel, og er ferdig utfylt kun som assistanse for turneringsleder.

Kort forklaring av regnearkets oppbygging

Regnearket har en rekke med navngitte arkfaner. Disse inneholder nyttige verktøy.

 • Påmeldinger - Her fylles påmeldingene ut med den informasjonen turneringsleder har hentet fra påmeldingslisten. Turneringsleder må påse at alt, inklusive betalt lisens og betalt startavgift, er utfylt korrekt. Ved avsluttet turnering fylles resultatene inn i resultatkolonnen, og i notatfeltet skal det føres om spillere ikke har møtt opp, avbrutt turneringen eller om andre disiplinære sanksjoner har blitt ilagt. Det sistnevnte kan også innrapporteres separat og skriftlig, f.eks. i eposten sammen med skjemaet.
 • Fordeling - I denne arkfanen håndteres premiefordelingen. Det deles ikke ut pengepremier i divisjon 2 og 3. Fra forrige ark er det overført data om antall påmeldte og andelen pengepremier til turneringen. Av dette arket ser man hvilket dobbelcupskjema man skal bruke, dersom man bruker dobbelcup. Det er mulig å føre inn ekstrapremier, samt korrigere premieutbetalingen dersom en plassering vil utbetale mindre enn 200 kroner. Restbeløpet skal overføres til premiepotten for Masters. Dette tallet får ikke være negativt!
 • Forklaringer - Her står praktisk talt alt du lurer på om arkfanene Påmeldinger og Fordeling. Les denne dersom du ikke er kjent med regnearket!
 • Spillere - Liste over spillere som har deltatt i 2006 til 2008 med divisjons- og klubbtilhørighet. Påmeldings-arkfanen forsøker å hente direkte fra denne, men hvis spillere ikke står der, så må det fylles ut manuelt.
 • Grunntabeller - Tabeller som brukes for beregning av startavgifter, premiefordeling osv. Ikke rør.

Det er lov å gi andre rabatter enn det NB har lagt opp til, andelen til arrangør er en maksavgift.

Kategorikoder (kolonnen "Kat")

 • K = Kvinne (19+)
 • M = Mann (19+)
 • U = Ungdom/Junior (uavhengig av kjønn)
 • H = Honnør/Ufør (minst 50%, uavhengig av kjønn)
 • S = Student (ved gyldig studiebevis for semesteret)

Feilrapportering

Hvis du oppdager og/eller korrigerer feil i påmeldingslisten, skjemaet, osv., meld ifra ved innlevering til resultater@biljardforbundet.no!