Lisensregistersøk - søk på lisensnummer, etternavn, fornavn, eller en kombinasjon av alle tre.

Spillere som ikke har oppgitt fødselsdato via lisenssøknadsskjemaet på web vil regnes som senior-spillere, bl.a. ved betaling av startavgift.